Dyrektor

Maria Hankus-Godzisz 

 

Główny księgowy

Jolanta Balicka

Kadra merytoryczna

Pedagog – Monika Czerwik

Psycholog – Ewa Telega

Pracownik socjalny – Żaneta Miler

Wychowawcy:

Anna Mirowska          Natalia Jabłońska

Monika Czerwik               Łukasz Nowak

Aleksandra Janeczko         Michał Łaniak

Ewa Żółtowska                      Wioleta Żydek

Iwona Matlak             Magdalena Orlanka

Piotr Kowtunenko                Kinga Ptaszek

Agnieszka Węgrzyn           Paulina Malicka

                                                                       

Nasza lokalizacja.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza mieści się w budynku  usytuowanym w Kętach przy ul. 3-go Maja 22.

Według częściowo zachowanej dokumentacji projektowej, budynek wzniesiony został w okresie międzywojennym. Pierwotnie pełnił funkcję internatu Studium Wychowania Przedszkolnego w Kętach, następnie w latach 1978-1979 wykonano dobudowę pawilonu wraz z przewiązką i zmieniono funkcję obiektu na oświatową.

Budynek placówki opiekuńczo-wychowawczej jest budynkiem trójkondygnacyjnym połączonym  przewiązką z budynkiem parterowym.

W budynku głównym na każdej kondygnacji są pokoje dla dzieci, pomieszczenia wypoczynkowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, kuchnia z jadalnią.  Na parterze wykonano pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych.

W pawilonie parterowym znajdują się pomieszczenia dla administracji, księgowości, psychologa i pedagoga oraz mieszkanie dla wychowanków, którzy ukończyli 15 rok życia i planują usamodzielnić się.

Nasze cele i działania

 

Placówka jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczona dla 25 dzieci powyżej  10 roku życia pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia jest możliwe w przypadku, gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy rodzeństwa. Wychowanek po uzyskaniu pełnoletności może przebywać w placówce na dotychczasowych zasadach do 25 roku życia pod warunkiem kontynuacji nauki szkolnej, za zgodą dyrektora.

 

Organizacja życia w placówce polega na prowadzeniu 3 grup 7-osobowych tzw. rodzinek oraz 4-osobowej grupy 15+, której mieszkańcy rozpoczną proces usamodzielniania. Każda rodzinka posiada mieszkanie wyposażone w niezbędne sprzęty AGD, RTV, pokoje sypialne, kuchnię, jadalnię, łazienki z toaletą, salon ze strefą rekreacyjną. Placówka zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, na poziomie obowiązującego standardu, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenie, przygotowuje do samodzielnego życia. Wychowankowie mają zapewniony stały dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.